Home    Tourist    Camera     Technical    News    Member    Gallery 

 วัดพระบาทภูพานคำ

 

ทั่วถิ่นแคว้นแดนสยาม 

   เนื่องในโอกาศเปิดตัวเวปวันแรก ผมก็ขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย ที่ใกล้ ตัวผมมากที่สุดก็แล้วกัน...ได้แก่ "จังหวัด ขอนแก่น" พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูณ ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยวเที่ยว ขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์ลือก้อง เหรียญ ทองมวยโอลิมปิก..... นี่เป็นคำขวัญของ เมือง ขอนแก่นครับ ว่ากันว่าชื่อเดิมของ จ.ขอนแก่นคือ เมืองขามแก่นนคร โดยมีการอ้างอิง มาจาก พระธาตุขามแก่น ตามตำนานเล่ากันว่า เมื่อมีการก่อสร้างพระธาตุพนม ในจ. นครพนม มีนักบวชกลุ่มหนึ่ง ได้นำ พระธาตุ หรือ กระดูกของ พระพุทธเจ้า เดินทางไปยัง จ. นครพนม เพื่อที่จะนำพระธาตุนี้ไป บรรจุในองค์พระธาตุพนม ระหว่างการเดินทางได้มายัง หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่ง และได้พัก ณ ใต้ต้น มะขามที่ได้ตายไปแล้วนักบวชกลุ่มนั้นได้นำพระธาตุวางไว้ใกล้ ๆ กับต้นมะขามนั้น หลังจาก พัก ได้ครู่ใหญ่ ก็เดินทางต่อไปยัง จ. นครพนม แต่เมื่อได้ไปถึงก็พบว่า พระธาตุพนม ได้สร้างเสร็จ สมบรูณ์แล้ว เหล่านักบวชจึงเดิน ทางกลับด้วยความผิดหวัง ระหว่างที่เดิน ทางกลับมายังต้น มะขามที่ตายไปแล้วนั้น กลับกลายเป็นว่าต้นมะขามที่ได้ตายไปแล้วนั้นกลับ มีชีวิตขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์ กลุ่มนักบวช จึงทำการสร้างพระธาตุขึ้นทับต้นมะขามนั้น และได้นำพระธาตุบรรจุไว้ข้างใน พร้อมกับขนาน นามพระธาตุนี้ว่า พระธาตุขามแก่นและได้เรียกชื่อเมืองว่าขามแก่นนคร หลักจากนั้นก็ได้เพี้ยนมาเป็น เมืองขอนแก่นในปัจจุบัน
   ขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 20 อำเภอ 3 กิ่งอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอภูเวียง อำเภอบ้านไผ่ อำเภอพล อำเภอน้ำพอง อำเภอชุมแพ อำเภอมัญจาคีรี อำเภอหนองเรือ อำเภอกระนวน อำเภอหนองสองห้อง อำเภอชนบท อำเภอสีชมพู อำเภอแวงน้อย อำเภอแวงใหญ่ อำเภออุบลรัตน์ อำเภอบ้านฝาง อำเภอเขาสวนกวาง อำเภอพระยืน อำเภอเปือยน้อย อำเภอภูผาม่าน กิ่งอำเภอหนอง
นาคำ กิ่งอำเภอซำสูง และกิ่งอำเภอโคกโพธิ์ชัย รวมพื้นที่ประมาณ 10,855,991 ตารางกิโลเมตร

การเดินทาง

ทางรถยนต์ ขอนแก่นอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปตามทางรถยนต์ 445 กิโลเมตร จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงจังหวัดสระบุรี ตรงหลักกิโลเมตรที่ 107 แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ)ผ่านจังหวัดนครราชสีมาถึง จังหวัดขอนแก่น
จากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 มีรถโดยสารธรรมดา รถปรับอากาศ และรถนอนพิเศษชนิด 24 ที่นั่ง วิ่งบริการทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง
ทางรถไฟ มีขบวนรถไฟออกจากสถานีกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) ผ่านจังหวัดขอนแก่น ไปจังหวัดอุดรธานี และหนองคายทุกวัน ทั้งรถเร็ว รถด่วน และรถด่วนดีเซลรางปรับอากาศ
ทางเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดบริการเที่ยวบินกรุงเทพฯ-ขอนแก่น ทุกวันๆละ 3 เที่ยว ใช้เวลาเดินทาง 50 นาที ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

การท่องเที่ยว

ประเพณี

งานเทศกาลไหมและประเพณีผูกเสี่ยว จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม เป็นเวลา 10 วัน 10 คืนบริเวณสนามกีฬากลางจังหวัด งานเทศกาลไหมและประเพณีผูกเสี่ยวนี้ สืบเนื่องมาจากประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาชีพรองที่ขึ้นหน้าขึ้นตา ได้แก่ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทอผ้าต่างๆซึ่งทางราชการได้ให้ความสนับสนุนจนจังหวัดขอนแก่นเป็น แหล่งผลิตผ้าไหมที่มีชื่อเสียงประกอบกับมีประเพณีการผูกเสี่ยวซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมดั้งเดิมของภาคอีสานที่มุ่ง ให้คนรุ่นเดียวกัน รักใคร่เป็นพี่เป็นน้องช่วยเหลือกัน เรียกว่า “คู่เสี่ยว” ขึ้นโดยมุ่งส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม ไว้ ในงานจะมีขบวนแห่คู่เสี่ยวและพานบายศรีของอำเภอต่างๆ มีพิธีผูกเสี่ยว การประกวดผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน งานพาข้าวแลง (การรับประทานอาหารค่ำแบบพื้นเมืองอีสาน) การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และการออกร้านจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ของที่ ระลึกต่างๆ
เทศกาลไหว้พระธาตุขามแก่น จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันเพ็ญเดือนหก (วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6) ณ วัดเจติยภูมิ เป็นงานเฉลิมฉลอง พระธาตุเพื่อให้ประชาชนได้สักการะพระธาตุคู่บ้านคู่เมือง ในงานมีการแสดงศิลปะพื้นบ้าน และการออกร้านจำหน่ายสินค้าต่าง
เทศกาลดอกคูณเสียงแคน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปี บริเวณบึงแก่นนคร ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและชุมนุม สังสรรค์ของชาวขอนแก่น กิจกรรมเริ่มด้วยการทำบุญตักบาตร การสรงน้ำพระ ภายในงานมีการจัดแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน ขบวนเกวียน บุปผชาติ การประกวดอาหารอีสาน การแข่งเรือในบึงแก่นนคร การประกวดกลองยาวการแสดงบนเวทีและการออกร้านจำหน่ายสินค้า พื้นเมือง เป็นต้น

สถานที่ท่องเที่ยว

พระธาตุขามแก่น เป็นโบราณสถานเก่าแก่ คู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดขอนแก่น ลักษณะเป็นเจดีย์ ที่สร้างครอบแก่นมะขาม ที่ตายแล้ว แต่กลับแตกกิ่งก้าน ขึ้นมาใหม่ ประมาณว่า สร้างขึ้นพร้อมกับ พระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ จะมีงานฉลองทุกปี (ปัจจุบันนี้ จังหวัดขอนแก่น ได้อัญเชิญ พระธาตุขามแก่น มาเป็นตราสัญลักษณ์ขอจังหวัด)
วัดพระบาทภูพานคำ ตั้งอยู่บนไหล่เขาภูพานคำ ติดกับเขื่อนอุบลรัตน์ มีพระพุทธรูป (หลวงพ่อพระใหญ่) สูงประมาณ ๑๔ เมตร ซึ่งประดิษฐาน อยู่บนยอดเขา "ภูพานคำ" มีบันไดนาคขึ้นไปหาองค์พระสูง ๑,๐๔๙ ขั้น นับว่าเป็นปูชนียสถาน - ปูชนียวัตถุ ที่สวยงาม ผู้ที่มาเที่ยว เขื่อนอุบลรัตน์ มักจะแวะนมัสการ เพื่อเป็นสิริมงคล
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติขอนแก่น เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นแหล่งรวมโบราณวัตถุ ล้ำค่า ที่ขุดได้จาก หน่วยศิลปกรที่ ๗ นำมาตั้งแสดงให้ชม เช่น โบราณวัตถุที่บ้านเชียง ใบเสมา จำหลัก จากเมืองฟ้าแดดสูงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นต้น
บึงแก่นนคร เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ย่านชุมชน ในเมือง ทำให้เกิดความสง่างาม ประดับตัวเมือง และเป็นแหล่งสนับสนุนกิจการ ท่องเที่ยว ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ เป็นสถานที่ เพิ่งได้รับการสถาปนา ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ อยู่ห่างจากเขื่อนอุบลรัตน์เพียง ๕ กิโลเมตร บรรยากาศ ร่มรื่นไปด้วยแมกไม้ มีทั้งชายเขาสูงชัน และเรียบริมฝั่ง อ่างเก็บน้ำ เขื่อนอุบลรัตน์ เหมาะสำหรับ เป็นที่พัก ผ่อนหย่อนใจ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัย ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ในพื้นที่อันกว้างขวาง กว่า ๕,๐๐๐ ไร่ อยู่ห่างจาก ตัวเมืองขอนแก่น ๔ กิโลเมตร
ตลาดท่าปลาเขื่อนอุบลรัตน์ จากสันเขื่อนเรียบไปตามไหล่เขา ภูพานคำ ทางปีกขวา ของอ่างเก็บน้ำ เขื่อนอุบลรัตน์ ประมาณ ๕ กิโลเมตร ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. จะมีชาวประมงจับปลา จากอ่างเก็บน้ำ แล่นเรือเข้าเที่ยวฝั่ง เพื่อนำปลามาจำหน่าย
เขื่อนอุบลรัตน์
เป็นแหล่งกักเก็บน้ำที่สำคัญอีกแห่งสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่สวยงาม นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อน
และรับประทานอาหาร ณ เขื่อนแห่งนี้ ด้านหลังเขื่อนยังสามารถลงเล่นน้ำได้ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติไม่ควรพลาด การเดินทางนั้น ใช้เส้นทาง สายมิตรภาพ ขับตรงมาเรื่อง ๆ จะพบป้ายทางแยกเพื่อเข้าเขื่อน ส่วนผู้ที่มารถประจำทางสามารถขึ้นได้ที่ บขส. จ.ขอนแก่น

อำเภอชนบท
แยกจากทางหลวงหมายเลข ๒ ตรงหลักกิโลเมตรที่ ๓๙๙ ตรงข้ามกับอำเภอบ้านไผ่ เข้าไปอีก ๑๑ กิโลเมตร มีการทอผ้า ไหมพื้นเมือง "ซิ่น มัดหมี่" ผ้าไหมอำเภอชนบท มีชื่อเสียงมาก นักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่าน มักจะแวะเข้าไปชม และซื้อกันอยู่เสมอ

ขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่เอื้อเฟื้อข้อมูล